Ετιλλούνα Etilluna

Image

Στις γνωστές πινακίδες της Τελ ελ Αμάρνα (Αίγυπτος) περιέχεται αλληλογραφία μεταξύ του βασιλιά της Αλασίας (= Κύπρου) και του φαραώ της Αιγύπτου Αμενχοτέπ Δ' (1364 - 1362 π.Χ.). Σε μια απ’ αυτές (αρ. 37) αναφέρονται τα ονόματα (εξεχόντων) κατοίκων της Αλασίας, όπως Etilluna, Pashtumme, Kunêa, Ushbarra και Belsham ή Belram.

 

Διάφοροι μελετητές εξέφρασαν ποικίλες απόψεις για τα ονόματα αυτά. Άλλοι προσπάθησαν να τα ερμηνεύσουν ως ελληνικά, άλλοι ως σημιτικά κλπ. Θεωρούνται ως σημιτικά ονόματα τουλάχιστον το Etilluna (= Ετιλλούνα) και το όνομα Belram (=Βελράμ). 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια