Βούρα

Image

Αρχαία ελληνική πόλη στα βόρεια παράλια της Πελοποννήσου, ιωνική αρχικά και αργότερα αχαϊκή, μετά την εκδίωξη των Ιώνων από τους Αχαιούς. Το όνομά της, σύμφωνα προς μυθολογική παράδοση, το οφείλει στην Βούρα, κόρη του Ίωνος και της Ελίκης. Κοντά στην πόλη αυτή βρισκόταν και μια άλλη που ονομαζόταν Κερύνεια, ονομασία που φέρει σήμερα μια από τις 6 πόλεις της Κύπρου.

 

Από την Βούρα και, γενικότερα, από την περιοχή εκείνη της Αχαΐας φαίνεται ότι είχαν φύγει κι έλθει στην Κύπρο πολλοί Αχαιοί μετανάστες απ' εκείνους που αποίκησαν το νησί. Όπως αναφέρει ο Τζέτζης, από την Αχαΐα ήλθε στην Κύπρο ο Κηφεύς, μετά τα Τρωικά. Ο Λυκόφρων ( Αλεξάνδρα, 586 - 591), μιλά για τον Πράξανδρο και τον Κηφέα που έφθασαν στην Κύπρο, ο ένας με ὂχλον Λακώνων από την Θεράπνη κι ο άλλος από την Ώλενο και την Δύμη. Ο δεύτερος ήταν Βουραίοισιν ἡγεμών στρατοῦ, δηλαδή στρατηλάτης των Βουραίων, κατοίκων της Βούρας.

 

Όπως αναφέρεται, ο Πράξανδρος με τους Λάκωνές του έκτισε στην Κύπρο την Λάπηθο. Δεν αναφέρεται όμως στις αρχαίες φιλολογικές πηγές ποια πόλη έκτισε στο νησί ο Κηφεύς με τους δικούς του από την Βούρα, την Ώλενο και την Δύμη.

 

Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για ίδρυση στην Κύπρο από τους Βουραίους εποίκους κάποιας πόλεως στην οποία να έδωσαν το όνομα της αρχικής τους πατρίδας, της Βούρας. Επειδή όμως η μεταφορά εδώ στην Κύπρο, από την Πελοπόννησο, και ονομάτων των πόλεων από όπου οι έποικοι κατάγονταν, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο (λ.χ. ίδρυση στην Κύπρο πόλεων με ονόματα: Κερύνεια, Ασίνη, Αιπεία, Δύμη κλπ., που ήταν ονόματα ελληνικών πόλεων), θεωρούμε πιθανό να είχε ιδρυθεί και πόλη με το όνομα Βούρα στην Κύπρο. Ο Άντρος Παυλίδης (Ιστορία της Νήσου Κύπρου, τόμος 1ος, Λευκωσία, 1991, σ. 71) υπέβαλε την εισήγηση ότι η αρχαία κυπριακή πόλη Βοόσουρα (=Βοός Ουρά) που αναφέρεται από τον Στράβωνα κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα, ως ευρισκόμενη στην ακτή κάπου μεταξύ Κουρίου και Παλαιπάφου (ίσως στην περιοχή Πισσουρίου),    ήταν πιθανώς η κατά πολύ αρχαιότερη Βούρα. Της οποίας, αργότερα, το αρχικό όνομα Βούρα αλλοιώθηκε σε Βοός Ουράν ή Βοόσουραν. Είναι ακόμη πιθανό η αλλοίωση του ονόματος να οφείλεται στον ίδιο τον Στράβωνα. Η πιθανότητα αυτή φαίνεται περισσότερο αληθοφανής από την άποψη του Αθανασίου Σακελλαρίου και άλλων, ότι η Βοόσουρα έγινε Βύσουρα - Βυσούρι - Πυσσούρι - το σημερινό χωριό Πισσούρι

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image