Λικιννία Αγαπωμένη

Image

Αφιερώτρια στον περίφημο ναό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο (σημερινά Κούκλια). Έζησε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο της κυπριακής ιστορίας. Μας είναι γνωστή από δυο αλφαβητικές επιγραφές που βρέθηκαν στα Κούκλια, χαραγμένες σε μαρμάρινη βάση αγάλματος. Η Λικιννία Αγαπωμένη αναφέρεται και στις δυο επιγραφές ως μάμμη (=γιαγιά) της οικογένειάς της, της οποίας τα μέλη αναγράφονται επίσης στις επιγραφές.

 

Το δεύτερο όνομα της Λικιννίας (το Αγαπωμένη) είναι κύριο όνομα προερχόμενο από μετάφραση του λατινικού Amata, κι όχι μετοχή του ἀγαπῶμαι. Η χρήση δυο κυρίων ονομάτων ήταν συνηθισμένη. Στις επιγραφές, εξάλλου, μεταξύ των συγγενών της Λικιννίας Αγαπωμένης, αναγράφονται και δυο άλλες Λικιννίες, η Λικιννία Ισούλνα και Λικιννία Μοδέστα.