Βώνης τέμενος

Image

Στην περιοχή του χωριού Βώνη, που γειτνιάζει προς την τοποθεσία της αρχαίας πόλης των Χύτρων, έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές το 1883 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Max Ohnefalsch - Richter, για λογαριασμό του Κυπριακού Μουσείου. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως μικρό μονόχωρο ιερό του θεού Απόλλωνος, και αρκετά κινητά ευρήματα. Το ιερό δεν υφίσταται σήμερα, είναι όμως ένα από τα 11 ιερά του Απόλλωνος που έχουν, μέχρι σήμερα, εντοπιστεί και ανασκαφεί στην Κύπρο. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν και τρία μεγάλα αγάλματα του Απόλλωνος, που βρίσκονται σήμερα στο Κυπριακό Μουσείο. Μεταξύ των επιγραφών που έχουν βρεθεί, υπάρχει και αλφαβητική επιγραφή που αναφέρει:

 

Ἀπ[ό]λλωνος ἱερό[v] Ἀγαθῇ τ[ύ]χῃ

Κράτεια Ἀγορίᾳ Ἂ[ρ]

τέμιδι εὐχ[ήν].

 

Δηλαδή κάποια που λεγόταν Κράτεια είχε κάμει αφιέρωμα στην Αγόρια Αρτέμιδα, στο ιερό του Απόλλωνος. Από την επιγραφή αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι στο ιερό της Βώνης, μαζί με τον Απόλλωνα, πιθανό να λατρευόταν και η δίδυμη αδελφή του με το επίθετο Αγορία.