Βραγαδίνος Αντώνιος Antonio Bragadino

Image

Βενετός ευγενής, πιθανότατα μέλος της γνωστής και μεγάλης οικογένειας των Βραγαδίνων, της οποίας αρκετά μέλη σχετίστηκαν με την Κύπρο. Ο Αντώνιος Βραγαδίνος εξελέγη το 1564 ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale) της Κύπρου, δηλαδή ως γενικός διοικητής του νησιού. Η θητεία όλων όσοι υπηρετούσαν στο αξίωμα αυτό ήταν 2ετής.

 

Ο Αντώνιος Βραγαδίνος, πριν από την εκλογή του ως γενικού προβλεπτή της Κύπρου (στις 22 Ιανουαρίου 1564), είχε υπηρετήσει και πάλι στο νησί ως διοικητής της φρουράς της Κύπρου (capitaneo della quarda di Cipro). Τελικά πέθανε στην Κύπρο το 1566.