Ανδρόμαχος

Ιστορικό πρόσωπο, ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μερικοί τον θεωρούν Κύπριο. Υπό τις διαταγές του είχαν τεθεί τα πλοία των Κυπρίων που πήραν μέρος στην πολιορκία της Τύρου, βοηθώντας τον Αλέξανδρο. Στην πολιορκία της Τύρου είχαν πάρει προσωπικά μέρος, με τα πλοία τους, οι Κύπριοι βασιλιάδες Πνυταγόρας της Σαλαμίνος, Ανδροκλής της Αμαθούντος και Πασικράτης των Σόλων. Δεδομένου ότι παρευρίσκονταν τρεις βασιλιάδες, δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο στόλος τους είχε τεθεί υπό τις διαταγές άλλου Κυπρίου ναυάρχου. Ο Ανδρόμαχος λοιπόν θα πρέπει να ήταν ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι των Κυπρίων.

 

Αναφορά σ' αυτόν κάνει ο Αρριανός ( Αλεξάνδρου Ανάβασις, II, 20.10): ... Τῇ δέ ὑστεραίᾳ τούς μέν Κυπρίους ξύν ταῖς σφετέραις ναυσί καί Ἀνδρομάχῳ τῷ ναυάρχῳ κατά τόν λιμένα, τόν ἐκ Σιδῶνος φέροντα, ἐκέλευσεν[ὁ Αλέξανδρος] ἐφορμεῖν τῇ πόλει... Οι Φοίνικες, με τα δικά τους πλοία, είχαν αναλάβει την επίθεση εναντίον του δεύτερου λιμανιού της Τύρου.

 

Κατά τη σύγκρουση εκείνη οι Κύπριοι κατόρθωσαν να καταλάβουν το ένα από τα δυο λιμάνια της Τύρου και να συμβάλουν σημαντικά στην άλωσή της.