Γκαγκάβα

Καταστρεπτικό για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα αλιευτικό εργαλείο που μοιάζει με την τράτα. Εχρησιμοποιείτο παλαιότερα για το ψάρεμα σφουγγαριών, κυρίως από Έλληνες ψαράδες που έρχονταν στην Κύπρο με ανεμότρατες, μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.