«Γνώμη»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα, που  κυκλοφόρησε  το  πρώτο της φύλλο στις 2 Ιουνίου 1968. Ήταν μικρού μεγέθους (38 1/2 Χ 27 1/2 εκ.), 16σέλιδη στην αρχή, 5στηλη. Πλάτος στήλης 4 1/2 εκ. Αργότερα μεταπήδησε σε μεγάλο μέγεθος (55 Χ 39 εκ.), για να επανέλθει πάλι στο αρχικό μέγεθος.

 

Εκδιδόταν από την εταιρεία «Πυρσός Λτδ» και ήταν εκφραστικό όργανο της δεξιάς και ιδιαίτερα της ενωτικής παράταξης. Υποστήριξε το Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα (ΔΕΚ) του Τάκη Ευδόκα, αντιστρατεύτηκε τον Μακάριο και υποστήριξε την κίνηση των τριών μητροπολιτών για ανατροπή του. Αργότερα υποστήριξε το Δημοκρατικό Συναγερμό.

 

Στην πρώτη περίοδο της ζωής της εκδιδόταν κάθε Κυριακή και αργότερα κάθε Δευτέρα. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 20 Δεκεμβρίου 1976, αφού κυκλοφόρησε 504 φύλλα.