«Ευτέρπη»

Image

Το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησε στην Κύπρο. Άρχισε την έκδοση του στη Λάρνακα από τον πρωτοπόρο της κυπριακής δημοσιογραφίας Θεόδουλο Κωνσταντινίδη. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε την 1η Δεκεμβρίου 1881. Ήταν δεκαπενθήμερο, οκτασέλιδο (μέγεθος 25 Χ 20 εκ.), δίστηλο (πλάτος στήλης 8 εκ.). Στο εξώφυλλο αναγράφονταν τα πιο κάτω πληροφοριακά στοιχεία: «Εὐτέρπη», Σύγγραμμα περιοδικόν ἐκδιδόμενον μέν δίς τοῦ μηνός ὑπό Τ. Μασκάλκη, συντασσόμενον δέ ὑπό Θ. Κωνσταντινίδου, Ἔτος Α', 1 Δεκεμβρίου 1881, φυλλάδιον 1, Περιεχόμενον... Ἐν Λάρνακι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Τ. Μασκάλκη, 1881.

 

Η συνδρομή του περιοδικού ήταν 10 σελίνια για την Κύπρο και 12 για το εξωτερικό. Περιλάμβανε άρθρα ιστορικά, φιλολογικά, επιστημονικά και γεωπονικά, καθώς και ποιήματα και αινίγματα.

 

Η «Ευτέρπη» είχε και παράρτημα τον «Κεραυνόν», εφημερίδα του ίδιου μικρού μεγέθους, με σατιρικό περιεχόμενο. Όταν η «Ευτέρπη» ανέστειλε την έκδοσή της στις 15 Ιουνίου 1882 αφού κυκλοφόρησε 12 τεύχη, ο «Κεραυνός» συνέχισε την έκδοσή του ακανόνιστα και σποραδικά.

 

Το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον ίδιο τίτλο είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα περιοδικό αρκετά χρόνια πριν την Κύπρο, το οποίο μάλιστα  ήταν το πρώτο ελληνικό εικονογραφημένο περιοδικό και σημείωσε ιδιαίτερο σταθμό στην ιστορία της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας. Κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου 1847 από τον Γρηγόριο Καμπούρογλου. Συνεργάτες ήταν σημαντικοί λόγιοι της εποχής, όπως ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο Νικόλαος Λιβαδέας, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λεβίδης και άλλοι. Η Ευτέρπη έφερε σε επαφή το Ελληνικό κοινό με την Ευρωπαϊκή φιλολογική κίνηση. Ο τίτλος του από τον δεύτερο τόμο διακοσμήθηκε με ξυλογραφημένη απεικόνιση της Ακρόπολης. Στο περιεχόμενό του κυριαρχούσαν μεταφρασμένα μυθιστορήματα, διηγήματα, περιγραφές τόπων, ταξιδιών, εξερευνήσεων μακρινών χωρών, βιογραφίες διάσημων ανθρώπων, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από την φυσική, αστρονομία, αρχαιολογία και άλλες επιστήμες.

Φώτο Γκάλερι

Image