«Δημόσιος Υπάλληλος»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα, όργανο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Κυκλοφόρησε την πρώτη της έκδοση τον Δεκέμβριο του 1964 και από τότε εκδίδεται ανελλιπώς. Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή και ασχολείται με θέματα που ενδιαφέρουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκτός από συνδικαλιστικά, καλύπτει και θέματα επιμορφωτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.ά.