Παυλίδης Κύριλλος

Image

Εκπαιδευτικός και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1870 και πέθανε το 1950. Μετά την αποφοίτησή του από σχολές της Λευκωσίας ακολούθησε το επάγγελμα του δασκάλου. Εργάστηκε σε διάφορα δημοτικά σχολεία καθώς και στην ανώτερη σχολή του Newham (αργότερα Αγγλική Σχολή) ως καθηγητής της αγγλικής.

 

Θεωρείται ως ο ιδρυτής του «Κυπριακού Διδασκαλικού Συνδέσμου» το  1898 στην Κερύνεια.

 Στην επόμενη προσπάθεια, το 1907, εκδόθηκε κι ο δωδεκασέλιδος «Κανονισμός του επαρχιακού “Διδασκαλικού Συνδέσμου” Λευκωσίας». Οι σκοποί του καθορίστηκαν σε δύο επίπεδα: «Η ηθική και υλική ανύψωσις της Κυπρίας κοινωνίας και της πατρίδος καθόλου και β. Η ανύψωσις του Διδασκάλου εις την εμπρέπουσαν αυτώ θέσιν». Το 1911 ιδρύθηκε ο «Παγκύπριος Διδασκαλικός Σύνδεσμος» με πρόεδρο, τιμητικά, τον γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου (και διευθυντή του Παγκυπρίου Διδασκαλείου), που ήταν, τότε, ο καθηγητής  Κωσταντίνος Άμαντος.

 

Ο Κύριλλος Παυλίδης το 1912 εξέδωσε την εφημερίδα Φωνή τῆς Κύπρου, της οποίας την έκδοση διηύθυνε μέχρι το θάνατό του.

 

Ο Κύριλλος Παυλίδης διετέλεσε μέλος της Σχολικής Επιτροπής Λευκωσίας (1921-22), μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και του Εθναρχικού Συμβουλίου, καθώς και πρύτανης του δημοσιογραφικού σώματος Κύπρου. Μαζί με τον Newham εξέδωσε το βιβλίο Elementary principles of Modem Greek as used in Cyprus (Λευκωσία, 1905).

 

Εκτός από την δημοσιογραφία, ασχολήθηκε και με τη θεατρική συγγραφή. Εξέδωσε δυο θεατρικά του έργα:

 

  1. Δημαρχίτις. Κωμωδία εἰς πρᾶξιν μίαν (Λευκωσία, 1910).
  2. Τά εὐχαριστήρια. Κωμωδία εἰς πράξεις δύο (Λευκωσία, 1911).