«Μάχη, Η»

Image

Εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 24 Οκτωβρίου 1960. Ιδιοκτήτης και διευθυντής της ήταν ο Νίκος Σαμψών. Η εφημερίδα ξεκίνησε ως εβδομαδιαία (κάθε Δευτέρα) αλλά ύστερα από κυκλοφορία 8 φύλλων έγινε καθημερινή από τις 13 Δεκεμβρίου 1960. Αρχισυντάκτης της ήταν ο Διομήδης Γαλανός. Η Μάχη υποστήριξε τις αγωνιστικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959. Κάλυπτε εκτενώς τόσο τις τοπικές όσο και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Η ίδια χαρακτήριζε εαυτήν ως πρωτοπορειακόν ὂργανον τῆς λαϊκῆς θελήσεως καί ὡς μαχητικόν φρουρόν τῶν λαϊκῶν συμφερόντων πού θέτει εἰς τήν πρώτην γραμμήν τῶν δημοσιογραφικῶν ἀγώνων τήν προβολήν ὅλων τῶν φλεγόντων λαϊκῶν προβλημάτων καί τήν προώθησιν αὐτῶν πρός τήν λύσιν των. Η Μάχη είχε μεγάλο επιτελείο συντακτών, συνεργατών και ανταποκριτών και είχε μεγάλη κυκλοφορία.

 

Ύστερα από το πραξικόπημα της 15.7.1974 εναντίον του προέδρου Μακαρίου και την παράνομη ανάληψη της προεδρίας της Δημοκρατίας από το Νίκο Σαμψών, η εφημερίδα υποστήριξε τους πραξικοπηματίες. Μετά τη σύλληψη, καταδίκη και φυγάδευση του Σαμψών στο εξωτερικό, τη διεύθυνση της εφημερίδας ανέλαβε η σύζυγός του, Βέρα Ν. Σαμψών. Η εφημερίδα άρχισε ν' αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφορίας και τερμάτισε την έκδοσή της στις 31 Οκτωβρίου 1980, αφού εξέδωσε, στην εικοσάχρονη ζωή της, 5.815 φύλλα.

 

«Η Μάχη» επανεκδόθηκε, ως καθημερινή, στις 24 Οκτωβρίου 1993, με διευθυντή το Σωτήρη Σαμψών, γιο του ιδρυτή της εφημερίδας Νίκου Σαμψών. Κατά νόμον υπεύθυνη της εφημερίδας είναι η σύζυγος του Νίκου Σαμψών Βέρα. «Η Μάχη» εκδίδεται από την εταιρεία «Άτρωτος Λτδ».

Φώτο Γκάλερι

Image