«Κυπριακή Εκπαίδευσις»

Διμηνιαίο περιοδικό που κυκλοφόρησε το πρώτο του φύλλο τον Οκτώβριο του 1959 ως όργανο του Γραφείου Παιδείας. Την έκδοσή του συνέχισαν αργότερα η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις και το υπουργείο Παιδείας. Ανέστειλε την έκδοσή του το 1974. Περιελάμβανε μελέτες, άρθρα και εργασίες πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα.