Εμπρός

Εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 1963 ως εκφραστικό όργανο της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου* (ΠΕΚ). Διευθυντής και υπεύθυνος, σύμφωνα με το Νόμο, της εφημερίδας ήταν ο γενικός γραμματέας της ΠΕΚ Παναγιώτης Ορφανός. Η εφημερίδα ήταν εβδομαδιαία (κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο), είχε μέγεθος 55 Χ 40 εκ., ήταν εννεάστηλη (πλάτος στήλης 4 εκ.) και οκτασέλιδη.  Κάποτε χρησιμοποιούσε και κόκκινο χρώμα στους τίτλους της πρώτης σελίδας. Η εφημερίδα περιλάμβανε πολιτικά θέματα (υποστήριζε την πολιτική και τους χειρισμούς του προέδρου Μακαρίου στο Κυπριακό) αλλά κυρίως αγροτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Το  Εμπρός της ΠΕΚ ανέστειλε την έκδοση του στις 24 Οκτώβρη του 1964 αφού κυκλοφόρησε 40 φύλλα.