«Εργατική Επιθεώρηση»

Περιοδική έκδοση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977. Αρχικά είχε μικρό αριθμό σελίδων (36 - 48) και εκδιδόταν τέσσερις φορές το χρόνο (τριμηνιαίο). Αργότερα έγινε εξαμηνιαίο με μεγαλύτερο αριθμό σελίδων. Σκοπός του περιοδικού είναι η ενημέρωση του κοινού πάνω στις πιο σημαντικές δραστηριότητες του υπουργείου και ο επιστημονικός - επαγγελματικός προβληματισμός πάνω στην κοινωνική πολιτική και τα προγράμματά του.