«Πρωτοπόροι»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδιδόταν το 1945 στην Αμμόχωστο από τον οδοντίατρο Νίκο Σαββίδη. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε περιορισμένο μόνο αριθμό φύλλων.