«Παρατηρητής»

Image

Σημαντική εφημερίδα της Λεμεσού με δική της προσωπικότητα και πλούσιο περιεχόμενο, που έζησε για 40 περίπου χρόνια. Κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λεμεσό στις 14.11.1925.

 

Πρωτοποριακό για τα εκδοτικά δεδομένα της εποχής εκείνης είναι το γεγονός ότι η εφημερίδα κυκλοφόρησε ειδικό φύλλο στις 22.10.1925 για να προαναγγείλει την έκδοσή της. Το μεγαλύτερο μέρος του διαφημιστικού αυτού δισέλιδου φύλλου αναφέρεται στο Εργατοαγροτικό Κόμμα και τη Λαϊκή Συνεργατική Ένωση, της οποίας ο εκδότης και διευθυντής του Παρατηρητή Πάνος Φασουλιώτης ήταν πρόεδρος.

 

Η εφημερίδα είχε τον υπότιτλο Δεκαπενθήμερος Σοσιαλιστική Ἐπιθεώρησις, ὄργανον τοῦ Κυπριακοῦ Ἐργατοαγροτικοῦ Κόμματος, ήταν τετρασέλιδη και είχε μεγάλο μέγεθος (57,5X42 εκ.) και σχήμα (εξάστηλη, πλάτος στήλης 6,5 εκ.). Στις σελίδες της περιελάμβανε ειδήσεις και προπαντός άρθρα και στην αγγλική γλώσσα.

 

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου κανονικού φύλλου του Παρατηρητή της 14.11.1925 και κάτω από τον τίτλο Ποιοί οἱ σκοποί μας, γίνεται ανάλυση των στόχων, αρχών και επιδιώξεων του Εργατοαγροτικού Κόμματος.

 

Με το ίδιο μέγεθος, περιεχόμενο και σχήμα η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της μέχρι το 1927. Από την 1.9.1928 η εφημερίδα επανεξεδόθη με νέα μορφή και σχήμα. Έγινε εβδομαδιαία, οκτασέλιδη, σε μέγεθος 46X31 εκ. και σχήμα τρίστηλο (πλάτος στήλης 8 εκ.). Στις οκτώ σελίδες της η εφημερίδα περιελάμβανε πλούσια ειδησεογραφία, σχολιογραφία και αρθρογραφία με εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις, ιστορικά αναγνώσματα, σελίδα του γεωργού, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και αγωνιστική γραμμή μόνο στην ελληνική γλώσσα.

 

 

Σε σχόλιο με τίτλο Ὁ παρατηρητής, στο πρώτο φύλλο της δεύτερης περιόδου, αναφέρονται και τα εξής: Ὁ «Παρατηρητής» ἔχων ὑπ' ὂψει του τήν προοδευτικήν ἐξέλιξιν τοῦ τύπου, θά προσπαθήσῃ ν' ἀνταποκριθῇ τόσον εἰς ἐμφάνισιν ὅσον καί εἰς ὕλην, εἰς τάς δικαίας ἀπαιτήσεις τοῦ  ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Ἕνεκα τούτου ὁ νέος ὀργανισμός τοῦ «Παρατηρητοῦ» δέν ἐφείσθη ἐξόδων διά τόν καταρτισμόν ἑνός πρώτης τάξεως Τυπογραφείου, καθώς καί διά τήν ἐξασφάλισιν τακτικῆς συνεργασίας γνωστῶν Ἑλλήνων λογίων καί δημοσιογράφων καί πυκνοῦ δικτύου ἀνταποκριτῶν τόσον εἰς τό ἐσωτερικόν, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερικόν...

 

Η δεύτερη περίοδος ζωής της εφημερίδας συνεχίστηκε μέχρι το 1933 οπότε έγινε καθημερινή με τον τίτλο Χρόνος-Παρατηρητής αφού συγχωνεύθηκε με την άλλη εβδομαδιαία εφημερίδα της Λεμεσού Χρόνος που εκδιδόταν επίσης από το 1925 από τον Λεμεσιανό δημοσιογράφο και λόγιο Δημήτρη Δημητριάδη, γνωστό με το ψευδώνυμο Ντόριαν. Αργότερα η εφημερίδα επανήλθε στον αρχικό της τίτλο ως δεκαπενθήμερη, στη συνέχεια έγινε και πάλιν εβδομαδιαία για να αναστείλει την έκδοσή της το 1962. Επανεξεδόθη το 1965 ως εβδομαδιαία για να συνεχίσει με διάφορες αναστολές και διακοπές μέχρι το 1969 υπό τη διεύθυνση του Μάριου Φασουλιώτη, γιου του ιδρυτή της εφημερίδας Πάνου Φασουλιώτη.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image