«Ιατρική Κύπρος»

Image

Διμηνιαία ιατρική επιθεώρηση, όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου, που κυκλοφόρησε το πρώτο της τεύχος τον Οκτώβριο του 1969. Ύστερα από τρία χρόνια κυκλοφορίας το περιοδικό ανέστειλε την έκδοσή του και επανεκδόθηκε ως Ιατρική και Χειρουργική Κύπρος, αφού συγχωνεύθηκε με το περιοδικό Χειρουργική Κύπρος. Μετά από δυο χρόνια η Ιατρική και Χειρουργική Κύπρος ανέστειλε την έκδοση της και επανεκδόθηκε  ως Ιατρική Κύπρος και πάλι, τη φορά αυτή τριμηνιαία.

 

Πρωτεργάτες των εκδόσεων αυτών, που περιλαμβάνουν επιστημονικές εργασίες Κυπρίων ιατρών και ειδήσεις για τις δραστηριότητες του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου, ήσαν οι γιατροί Γεώργιος Μαραγκός και Κύπρος Χρυσάνθης. Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής για πολλά χρόνια διετέλεσε ο γιατρός Σταύρος Μαρτούδης.