«Νέα Ζωή»

Εβδομαδιαία εφημερίδα σε μικρό μέγεθος και σχήμα που εκδιδό­ταν στην Κερύνεια από το δικηγόρο Ζή­νωνα Κλεοβούλου.  Ήταν βραχύβια και έζησε μόνο μερικούς μήνες, από 8.1.1908 μέχρι τις 9.8.1908.

 

Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε σε πε­ριορισμένο αριθμό εκδόσεων και εβδο­μαδιαία εφημερίδα στην Πάφο το 1911. Εκδότης της ήταν ο Ζήνων Μαλαματένος.