«Χρόνος»

Image

Εβδομαδιαία ανεξάρτητη πολιτική εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λεμεσό την 1η Ιουλίου  1925. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος της Λεμεσού Δημήτριος Δημητριάδης ή Ντόριαν.

 

Ο Χρόνος είχε μέγεθος 58X43 εκ., ήταν εξάστηλος (πλάτος στήλης 6,5 εκ.) και τετρασέλιδος. Περιελάμβανε πολιτική αρθρογραφία και ειδησεογραφία για τις κυπριακές πολιτικές εξελίξεις, χρονικό από την Ελλάδα, ανταποκρίσεις από τις άλλες κυπριακές πόλεις, λογοτεχνικές στήλες, επιστημονικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και ανταποκρίσεις από την Αίγυπτο. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα χρονογραφήματα του Ντόριαν κάτω από τον τίτλο Στό Περιθώριο.

 

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου και κάτω από τον τίτλο Ὀλίγαι λέξεις δίδονται οι επιδιώξεις και οι στόχοι της εφημερίδας. Ανάμεσα στα άλλα γράφει:....  λη προσπάθειά μας ες ἓν κυρίως θά ποβλέπη σημεον. Νά κρατηθμεν μακράν πάσης προσωπικς καί κομματικς διαμάχης, κάθε περβολς καί κάθε κρότητος καί ψυχραίμως νά ντιμετωπίζωμεν τά πρόσωπα καί νά σταθμίζωμεν τήν ξίαν των ξ ατν τν ργων των καί οχί ναλόγως τν συμπαθειν τν δεσμν ο  ποοι θά μς συνδέωσι. Δέν θά δουλεύωμεν ες δύο κυρίους, λλ' χοντες πάντοτε π' ὂψιν μας τι   νεξαρτησία τς γνώμης καί   λευθέρα διακήρυξις τς ληθείας ποτελοσι τά κυριώτερα θικά προσόντα νός δημοσιογραφικο  ργάνου, θά φροντίσωμεν πως φιερώσωμεν λας μας τάς δυνάμεις δι' ατόν τόν σκοπόν καί ντί τς νεφελώδους πτήσεως ες κάρπους προσπαθείας νά ντείνωμεν τήν προσοχήν μας ες κατεύθυνσιν, πρός πιδίωξιν θετικωτέρων ποτελεσμάτων....

 

Στην πρώτη σελίδα δημοσιεύεται επίσης ενδιαφέρον χρονογράφημα του Ντόριαν με τίτλο Ὁ Κύπριος Ἀναγνώστης στο οποίο δίδονται τα χαρακτηριστικά και οι συνήθειες του Κυπρίου αναγνώστη εφημερίδων. Στην τρίτη σελίδα πληροφορούμαστε ότι «Χρόνος» κυκλοφορε σήμερον ες χίλια καί πλέον φύλλα καί ποστέλλεται ες ρισμένα πρόσωπα πανταχο τς Κύπρου, πί τ σκοπ  πως ποτελέσουν τατα τόν πυρήνα τν συνδρομητν του.

 

Το 1933 ο Χρόνος συγχωνεύθηκε με την επίσης εβδομαδιαία εφημερίδα της Λεμεσού Παρατηρητής, που εξέδιδε ο άλλος γνωστός Λεμεσιανός δημοσιογράφος και σατιρικός συγγραφέας Πάνος Φασουλιώτης, και με τίτλο Χρόνος-Παρατηρητής κυκλοφόρησε για ένα χρόνο, το 1933, ως καθημερινή εφημερίδα. Μετά το 1934 ο Χρόνος ανεξαρτητοποιήθηκε και κυκλοφορούσε τρεις φορές την εβδομάδα. Αργότερα έγινε και πάλι εβδομαδιαίος σε μικρό μέγεθος και σχήμα τάμπλοϊτ (46X30 εκ., δίστηλος) και δισέλιδος, γιατί αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες. Τελικά η εφημερίδα ανέστειλε την έκδοσή της στις 28.12.1963, αφού έζησε για 37 χρόνια, κυκλοφορώντας συνολικά 2.609 φύλλα.  

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image