«Κυπριακή»

Με τον τίτλο Κυπριακή εξεδόθη στις 14.2.1981 στη Λευκωσία εβδομαδιαία εφημερίδα από τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Ανανεωτικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) και πρώην υπουργό Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας Χρυσόστομο Σοφιανό* ο οποίος ήταν και ο αρχισυντάκτης. Η εφημερίδα είχε εκτενή και μαχητική αρθρογραφία και σχολιογραφία πολιτικού κυρίως περιεχομένου, καθώς και καλλιτεχνικές, επιστημονικές και φιλολογικές στήλες. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 12.2.1983.