«Καταναλωτής»

Image

Τριμηνιαίο περιοδικό, όργανο του Κυπριακού Συνδέσμου Προστασίας Καταναλωτών. Έχει μικρό μέγεθος και περιλαμβάνει άρθρα και ειδήσεις που ενδιαφέρουν το κυπριακό καταναλωτικό κοινό. Το περιοδικό άρχισε την έκδοσή του το 1977 και συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα.