«Εφημερίς του Λαού»

Image

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησαν δυο εφημερίδες στη Λάρνακα.

 

1. Η πρώτη άρχισε την έκδοσή της την 1.7.1906. Ήταν εβδομαδιαία πολιτική και   ειδησεογραφική   εφημερίδα,   που ασχολείτο με τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, με αρθρογραφία και σχολιογραφία. Ιδιοκτήτες, διευθυντές και συντάκτες της ήσαν ο Ευάγγελος Π. Χατζηιωάννου και ο Μιχαλάκης Νικολαΐδης, δικηγόροι και βουλευτές της περιφέρειας Λάρνακας. Η έκδοση της εφημερίδας συνεχίστηκε μέχρι τις 21.3.1908, οπότε αγοράστηκε εξ ολοκλήρου από τον Ευάγγελο Π. Χατζηιωάννου μετά από διαφωνία και αποχώρηση του συνεταίρου του Μιχαλάκη Νικολαΐδη. Η εφημερίδα έγινε μετοχική και άρχισε την έκδοσή της με τη νέα μορφή στις 5.9.1908. Έζησε περίπου ένα χρόνο (μέχρι τις 4.9.1909) για να πωληθεί και πάλι στους Ιωάννη Χατζηιωάννου και Σάββα Χατζαντωνίου που την κυκλοφόρησαν ανελλιπώς από το 1910 μέχρι τον Ιούλιο του 1913, οπότε η εφημερίδα ανέστειλε οριστικά την έκδοσή της.

 

2. Η δεύτερη εφημερίδα με τον ίδιο τίτλο ήταν εβδομαδιαία πολιτική και ειδησεογραφική εφημερίδα που εκδιδόταν στη Λάρνακα στην περίοδο του 1946 - 1947 από το δημοσιογράφο και φαρμακοποιό Μιχαήλ Γυψιώτη που χρησιμοποιούσε και το ψευδώνυμο Άδωνις Βερνάλης.

Φώτο Γκάλερι

Image