«Καρπασία»

Μηνιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στις 15 Αυγούστου 1975, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την κατάληψη της χερσονήσου της Καρπασίας από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής. Εκδότης και ιδιοκτήτης της εφημερίδας ήταν ο Νίκος Λ. Φαλάς. Στην εφημερίδα δημοσιεύονταν ειδήσεις, σχόλια, ιστορικές και λαογραφικές μελέτες σχετικές με την Καρπασία, θέματα για τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας κ.α. Η «Καρπασία» ανέστειλε την έκδοσή της το 1983.