«Αμμόχωστος»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα σε μικρό μέγεθος (40 Χ 28εκ.) που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 30 Οκτωβρίου 1975. Το δεύτερο της φύλλο κυκλοφόρησε στις 4 Δεκεμβρίου του 1975 και από τότε κυκλο­φορούσε κάθε Πέμπτη. Το σχήμα της ήταν εξάστηλο (πλάτος στήλης 4 εκ.) και είχε 12 σελίδες. Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο και ιδιοκτήτης ήταν ο Νίκος Λ. Φαλάς που κατάγεται από την Καρπασία (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος -Αρχείο ΡΙΚ) και έζησε για πολλά χρόνια στην Αμμό­χωστο. Κύριος στόχος έκδοσης της εφη­μερίδας ήταν η επικοινωνία ανάμεσα στους Βαρωσιώτες, που σκόρπισαν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού μετά την τουρκική εισβολή του 1974, και ο συντο­νισμός των προσπαθειών για επιστροφή των κατοίκων της Αμμοχώστου στα σπί­τια και τις περιουσίες τους. Στην εφημε­ρίδα δημοσιεύονταν, εκτός από πολιτι­κές ειδήσεις και μελέτες, άρθρα και πο­λιτιστικά θέματα σχετικά με την Καρπα­σία, την πόλη και την επαρχία Αμμοχώ­στου, καθώς και αθλητικές ειδήσεις. Η "Αμμόχωστος" συνέχισε να εκδίδεται κατά περιόδους μέχρι τον Δεκέμβριο του 1980. Το τελευταίο της φύλλο κυκλοφόρησε το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 1980 και φέρει τον αριθμό 189.

 

Με την ονομασία «Αμμόχωστος» επίσης εκδιδόταν από το 1912 μέχρι το 1921 στην Αμμόχωστο εφημερίδα από τον δραστήριο εκδότη Λουκά Ζαλουμίδη. Ήταν εβδομαδιαία, αλλά εκδιδό­ταν με μικρές διακοπές και ανωμαλίες, κυκλοφορούσε δε στην πόλη και την πε­ριοχή Αμμοχώστου κυρίως, ως τοπική εφημερίδα.