«Καθημερινά Φύλλα»

Image

Πρωινή καθημερινή εφημερίδα που εκδιδόταν στη Λευκωσία το 1932. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο δικηγόρος Νίκος Χρ. Παττίχης, που είχε εκδώσει προηγουμένως τα Ημερήσια Νέα και αργότερα τον Ημερήσιο Τηλέγραφο, την Εσπερινή, που ήταν η πρώτη κυπριακή απογευματινή εφημερίδα, καθώς και τη μεγάλη κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα.

 

Τα Καθημερινά Φύλλα είχαν σύντομη ζωή. Έζησαν μόνο έξι μήνες. Είχαν μεγάλο μέγεθος και σχήμα και πλούσια αρθρογραφία και ειδησεογραφία.