«Εφημερίς»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδιδόταν στην Κερύνεια από τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, γραμματέα της Μητρόπολης Κερύνειας, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της. Το πρώτο της φύλλο κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου 1946. Η«Ἐφημερίς» είχε μικρό μέγεθος (47 Χ 31 εκ.), ήταν πεντάστηλη (πλάτος στήλης 5,5 εκ.) και ήταν τετρασέλιδη.

 

Σε κύριο άρθρο στην πρώτη έκδοση της εφημερίδας με τίτλο Οἱ Σκοποί μας αναφέρονται και τα ακόλουθα: Πρωταρχικός σκοπός μας εἶναι νά συνεισφέρωμεν ὃ,τι δυνάμεθα διά τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Φανερά ἡ  ἀγωνία τῆς ἀνθρωπότητας μετά τόν ὂλεθρον τοῦ πολέμου. Φανερά ἐπίσης ἡ  ἀνεπάρκεια τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ.  Ὁλοφάνερον τό ἠθικόν ξεχαρβάλωμα πού κατέκλυσε τόν κόσμον, ἂτομα καί λαούς. Μία ἡ σωτηρία: ὁ  ἀληθής Χριστιανισμός. Εἵς ὁ δρόμος: ἐκεῖνος πού ἐχάραξεν ὁ  Ἱησοῦς. Αἱ  ἐπιταγαί τῆς θρησκείας πρέπει νά γίνουν πίστις καί συνείδησίς μας... Ἡ «Ἐφημερίς» θά κάμῃ τό πᾶν, διά νά ζωντανέψῃ τήν πίστιν μας καί νά τήν μεταβάλῃ εἰς ἒργα. Ἡ  Ἑλλάς πρέπει νά γεμίσει τήν καρδίαν ὃλων μας...

 

Στην εφημερίδα αρθρογραφούσε τακτικά ο γνωστός δικηγόρος, δημοσιογράφος και πολιτευτής Πυγμαλίων Ιωαννίδης. Η εφημερίδα κάλυπτε θέματα θρησκευτικά, εθνικά, ιστορικά, αλλά και γεωργικά και εκπαιδευτικά, καθώς και τοπικές και διεθνείς ειδήσεις σε συντομία. Θρησκεία και Πατρίδα ήταν το δίδυμο που χαρακτήριζε την αρθρογραφία της.

 

Η «Ἐφημερίς» ανέστειλε την έκδοσή της στις 7 Ιουλίου 1954, αφού έζησε εννέα χρόνια και κυκλοφόρησε 275 φύλλα.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image