«Ευαγόρας»

Εφημερίδα της Λευκωσίας

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 2 Μαρτίου 1890. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική κυπριακή εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην πρωτεύουσα. Διευθυντής και αρχισυντάκτης της ήταν ο Περικλής Μιχαηλίδης. Το ιδιόκτητο τυπογραφείο της εφημερίδας βρισκόταν ἐν τῇ  ἀγορᾷ Κύκκου.

Από το 1895 ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας ο Νικόλαος Καταλάνος, η δε έκδοση συνεχίστηκε μέχρι το 1905 με το ίδιο όνομα, για να πάρει στη συνέχεια διάφορες άλλες ονομασίες.

 

Στην προμετωπίδα της εφημερίδας υπήρχε πάντοτε απόσπασμα από τον «Ευαγόρα» του Ισοκράτη. Η ετήσια συνδρομή ήταν 12 σελίνια για τους κατοίκους των πόλεων, 10 φράγκα για τους κατοίκους των χωριών και 20 φράγκα για τους συνδρομητές του εξωτερικού.

 

Ο «Εὐαγόρας» ήταν εφημερίδα μεγάλου μεγέθους, τετρασέλιδη αλλά τετράστηλη. Κάλυπτε ευρύ φάσμα ειδησεογραφικών τοπικών και διεθνών γεγονότων και είχε πλούσια αρθρογραφία και σχολιογραφία. Ιδιαίτερη δημοσιότητα έδιδε στις εργασίες του Νομοθετικού Συμβουλίου.

 

Στο κύριο άρθρο της πρώτης έκδοσης της εφημερίδας αναφέρονται και τα εξής: Ἀρχόμενοι τῆς δημοσιεύσεως τοῦ «Εὐαγόρα» δέν διανοούμεθα οὒτε μακρά νά προτάξωμεν τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ προγράμματα, οὒτε ποικιλίαν ὑποσχέσεων νά παραθῷμεν τῷ δημοσίῳ  ἀρκούμενοι μόνον νά δηλώσωμεν αὐτῷ  ὃτι γινώσκομεν καλῶς τις ὁ τῆς δημοσιογραφίας προορισμός, ὁποῖα τά ὑψηλά αὐτῆς καθήκοντα καί τίς ἡ  ἀπαιτουμένη ἱκανότης πρός ἐκπλήρωσιν τοῦ  ἀληθοῦς σκοποῦ  ὃν ἐπιδιώκει. Ὃθεν δύναται τό δημόσιον νά ᾖ βέβαιον ὃτι ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θέλομεν παρίδει τόν ἀληθῆ τῆς δημοσιογραφίας προορισμόν καί ὃτι θέλομεν πράξει τό ἐφ' ἡμῖν ὃπως πιστῶς ἐκπληρώσωμεν πᾶν τό ὑπ' αὐτῆς ἐπιβαλλόμενον καθῆκον...

 

Ο «Ευαγόρας» αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τους μελετητές της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Λευκωσίας της περιόδου εκείνης.

 

Η εφημερίδα συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1905. Διάδοχος της ήταν η εφημερίδα «Σημαία τῆς Κύπρου», που είχε εκδότη και διευθυντή τον Θεόδοτον Θεοδότου.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image