«Αθλητικό Βήμα»

Image

Εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα, που άρχισε την κυκλοφορία της στη Λευκωσία στις 21 Σεπτεμβρίου 1981 και συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε ως κοινή προσπάθεια των Κυπρίων αθλητικογράφων, που ίδρυσαν για το σκοπό αυτό την εταιρεία Express Publications Ltd. Αργότερα μερικοί απ' αυτούς αποχώρησαν και άρχισαν την έκδοση άλλων αθλητικών εφημερίδων.