«Λαϊκή Δύναμις»

Image

Εβδομαδιαία και βραχύβια εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 23 Ιανουαρίου 1931, με τον υπότιτλο Ἑβδομαδιαία, πολιτική, οἰκονομολογική καί φιλολογική ἐφημερίς, ἐπίσημον ὄργανον τῆς Παγκυπρίου Λαϊκῆς Θελήσεως. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Παρασκευή. Ιδιοκτήτης και διευθυντής της ήταν ο Σωτήρης Θ.Α. Περδίκης.

 

Η εφημερίδα, που εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο Κ. Χατζηιωάννου (πλατεία Δημαρχείου, Λευκωσία), ήταν τετρασέλιδη, είχε μεγάλο μέγεθος (57X43 εκ.) και ήταν επτάστηλη (πλάτος στήλης 5 1/2 εκ.).

 

Η Λαϊκή Δύναμις γεννήθηκε μέσα από την εσωτερική διαμάχη για τη διάλυση ή μη του Νομοθετικού Συμβουλίου και την άρνηση κάθε συνεργασίας με τη βρετανική   αποικιοκρατική   διακυβέρνηση της Κύπρου και την ανάληψη δυναμικού και ανένδοτου αγώνα υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Η εφημερίδα ήταν όργανο των δεξιών εθνικοφρόνων δυνάμεων που με επικεφαλής την Εκκλησία πρέσβευαν τις πιο πάνω πολιτικές θέσεις. Το ξέσπασμα αυτό, ως γνωστόν, οδήγησε στην εθνική εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931, τα γνωστά Οκτωβριανά. Η εφημερίδα στις πρώτες εκδόσεις της και κάτω από κύρια άρθρα στην πρώτη σελίδα, καλούσε τους Έλληνες βουλευτές να παραιτηθούν χωρίς χρονοτριβή από το Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Τα κύρια άρθρα της εφημερίδας υπογράφονταν με τα ψευδώνυμα Ριζοσπάστης, Φιλελεύθερος, Δαντών κλπ. Αργότερα η εφημερίδα απεκάλυψε ότι ο Ριζοσπάστης ήταν ο Πολύκαρπος Σ. Ιωαννίδης, γραμματέας της Μητροπόλεως Κερύνειας.

 

Διακοπή

Στο φύλλο της αρ. 40 της 30ης Οκτωβρίου 1931 η εφημερίδα αναφέρει ότι λόγω τῶν μεσολαβησάντων πολιτικῶν γεγονότων, ἠναγκάσθημεν νά ἀνακόψωμεν ἐπί μίαν ἑβδομάδα τήν ἔκδοσίν της. Στο φύλλο αυτό η εφημερίδα δίδει λεπτομέρειες των διαδραματισθέντων γεγονότων της λαϊκής εξέγερσης. Ύστερα από τις δημοσιεύσεις αυτές ο διευθυντής της εφημερίδας συνελήφθη και η εφημερίδα ανέστειλε την έκδοσή της για δυο μήνες περίπου. Η εφημερίδα επανεμφανίσθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1932 με δήλωση στην οποία ανέφερε και τα ακόλουθα: Ἡ  ἡμετέρα ἐφημερίς «Λαϊκή Δύναμις» ἄρχεται ἀπό τῆς σήμερον ἐπανεκδιδομένη, μετά δίμηνον διακοπήν τῆς ἐκδόσεώς της, λόγω τῆς συλλήψεως τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς,ς ἀναμιχθέντος εἰς τά πολιτικά γεγονότα τοῦ τόπου μας. Η εφημερίδα, όμως, κυκλοφόρησε ακόμη ένα φύλλο (αρ. 42) στις 22 Ιανουαρίου 1932 και ανέστειλε οριστικά την έκδοσή της, στραγγαλισμένη από τα στυγνά μέτρα της Παλμεροκρατίας.

 

Η Λαϊκή Δύναμις, αν και βραχύβια, έχει ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη των εσωτερικών πολιτικών καταστάσεων που οδήγησαν στην εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια