«Κυπριακόν Νομικόν Βήμα»

Image

Noμικό επιστημονικό περιοδικό, όργανο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, που κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος το 1966. Το περιοδικό ήταν αρχικά μηνιαίο και μετά έγινε διμηνιαίο. Υπεύθυνος συντάξεως του περιοδικού ήταν ο δικηγόρος Λεύκος Κληρίδης, πρόεδρος για σειρά ετών του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Το περιοδικό περιελάμβανε επιστημονικές συνεργασίες νομικής φύσεως και θέματα που αναφέρονταν στην κυπριακή, ελλαδική και διεθνή νομολογία. Ανέστειλε την έκδοσή του το 1980.

 

Το Νομικό Βήμα επανακυκλοφόρησε  σε ηλεκτρονική μορφή με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δικηγόρο, τον φοιτητή της Νομικής καθώς και για όποιον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 

Το Νομικό Βήμα εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο  και είναι προσβάσιμο μέσω της σελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η ετήσια συνδρομή για την ηλεκτρονική έκδοση του Νομικού Βήματος ανέρχεται στα 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταβάλλεται εφάπαξ.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπραική Εγκυκλοπαίδεια