«Οικονομική Κύπρος»

Μηνιαίο οικονομικό περιοδικό που άρχισε την κυκλοφορία του στη Λευκωσία την 1.7.1978, από την εκδοτική εταιρεία «Εκλογή Λτδ». Η έκδοσή του κράτησε μέχρι το 1983, οπότε η ίδια εκδοτική εταιρεία άρχισε να εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική», της οποίας η έκδοση διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο του 1987. Στις 30.10.1987 άρχισε η επανέκδοση του περιοδικού «Οικονομική Κύπρος».