Καταστηματάρχης

Μηνιαίο περιοδικό, όργανο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εμποροϋπαλλήλων Κύπρου (ΠΟΒΕΚ). Άρχισε την έκδοσή του το 1967 και την διέκοψε τον Αύγουστο του 1970. Περιλάμβανε θέματα που αναφέρονταν στα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μελών της ΠΟΒΕΚ και γενικότερα συνδικαλιστικά θέματα.