«Μάστιγξ»

Σατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδιδόταν στη Λεμεσό από 23.8.1904 μέχρι 23.2.1905. Εκδότης της βραχύβιας αυτής εφημερίδας ήταν ο Στυλιανός Χουρμούζιος*.