«Φωνή των Αγροτών»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα, όργανο της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου (ΠΕΚ), που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 6 Μαρτίου 1951. Διευθυντής συντάξεως ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Κόνωνας. Η εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος και ήταν εννιάστηλη. Περιελάμβανε πολιτικές ειδήσεις, αλλά κυρίως καταπιανόταν με γεωργικά και αγροτικά θέματα, προβάλλοντας τα αγροτικά προβλήματα και προάγοντας τα συμφέροντα της ΠΕΚ και των μελών της. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 5 Απριλίου 1963. Έζησε δηλαδή για 12 χρόνια.