«Εκπαιδευτικός»

Image

Μηνιαία εφημερίδα, όργανο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΟΕΔ), που άρχισε την έκδοσή της τον Φεβρουάριο του 1966. Διευθυντής συντάξεως και υπεύθυνος, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον Τύπο, του «Εκπαιδευτικού» είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Η εφημερίδα εκδίδεται από συντακτική επιτροπή και απευθύνεται προς τους Κυπρίους δασκάλους και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα.