«Εργοδότης»

Τριμηνιαίο περιοδικό, εκφραστικό όργανο του Συμβουλευτικού Συνδέσμου Εργοδοτών Κύπρου, που κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 1966. Διευθυντής του περιοδικού ήταν ο Κώστας Χρ. Καπαρτής, που ήταν γραμματέας - διευθυντής του Συνδέσμου. Τον Απρίλιο του 1967 το περιοδικό ανέστειλε την έκδοσή του και αντικατεστάθη από το «Πληροφοριακόν Δελτίον» του Συνδέσμου Εργοδοτών Κύπρου, που άρχισε να εκδίδεται από τις αρχές του 1969. Ο «Εργοδότης» περιλάμβανε οικονομικά και εμπορικά θέματα και πρόβαλλε τις απόψεις και τα συμφέροντα των Κυπρίων εργοδοτών και βιομηχάνων.