Μυριανθόπουλος Κλεόβουλος

Image

Δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1878 στο χωριό Πρόδρομος και πέθανε το 1953. Ο Κλεόβουλος ήταν ανεψιός του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β΄ (1909-1916) και αδελφός των Κωνσταντίνου και Σωκράτη Μυριανθοπούλου. Υπήρξε εθελοντής του άτυχου ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε ως καθηγητής γυμναστικής στο ημιγυμνάσιο Λεμεσού και ως καθηγητής αγγλικών, ιστορίας και γεωγραφίας στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού (1908-1937). Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και εξέδιδε από το 1913 μέχρι το 1923 την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Κήρυξ. Εξέδωσε επίσης τα ακόλουθα βιβλία: 1) Δύο μεγάλαι μορφαί, Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους - Χριστόδουλος Σῶζος, Λεμεσός, 1938. 2) Ἡ συμβολή τῆς Μαραθάσης εἰς τήν Ἐκκλησίαν, Λεμεσός, 1939.3) Ἡ παιδεία ἐν Κῦπρῳ ἐπί Ἀγγλοκρατίας (1878-1946), Λεμεσός, 1946. 4) Κυπριακαί Σελίδες, Λεμεσός, 1949. 5) Ζωή καί Τάφος Χρ. Σώζου, Λεμεσός, 1951.