Αμερικανικοί ραδιοσταθμοί

Στην Κύπρο λειτουργούσαν, στο διάστημα μετά την ανεξαρτησία του νησιού, κι εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την τουρκική εισβολή του 1974, τρεις αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η λειτουργία τους είναι με τη συγκατάθεση της κυπριακής κυβέρνησης. Στους σταθμούς αυτούς απασχολούνται τόσο Αμερικανοί τεχνικοί, όσο και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι υπάλληλοι (οι Ελληνοκύπριοι μέχρι το 1974, στην πλειοψηφία τους).

 

Οι τρεις αυτοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, βρίσκονται:

-Ένας κοντά στο χωριό Μια Μηλιά, μεταξύ του χωριού και των ΒΑ. προαστίων της Λευκωσίας.

-Ένας κοντά στο χωριό Γερόλακκος.

-Κι ο τρίτος κοντά στο χωριό Καραβάς.

 

Κατά μια «σύμπτωση» και οι τρεις αυτοί ραδιοφωνικοί σταθμοί βρίσκονται στην περιοχή που κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής το καλοκαίρι του 1974.

 

Η ύπαρξη των σταθμών αυτών στην Κύπρο και η λειτουργία τους, είναι καταστάσεις που πολλές φορές απετέλεσαν θέμα συζήτησης, γιατί και οι τρεις θεωρούνται κατασκοπευτικοί. Προβάλλει δε το ερώτημα τι εχρειάζοντο τρεις ραδιοφωνικοί σταθμοί σε μια τόσο μικρή έκταση όση η Κύπρος, εάν ο ρόλος τους δεν ήταν άλλος από εκείνον της συνηθισμένης ραδιοφωνίας.

 

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ραδιοσταθμοί αυτοί ανήκουν στη CIA, την μυστική υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ (V. Marchetti -J. Marks, The CIA and the Cult of Intelligence, 1974, σσ 211-212: Μια πηγή ειδήσεων, που χρησιμοποιείται από τους προπαγανδιστές της CIA, είναι η δική της Υπηρεσία Πληροφοριών Ξένων Μεταδόσεων -FBIS- που παρακολουθεί καθημερινά ραδιοφωνικές εκπομπές σε όλο τον κόσμο από περισσότερους από 10 σταθμούς ακροάσεων εγκατεστειμένους σε διάφορα σημεία, όπως το Χογκ Κογκ, ο Παναμάς, η Νιγηρία, η Κύπρος, ακόμη και το Σαν Φραντσίσκο...) Όμως εκτός από σταθμοί ακροάσεων, οι τρεις ραδιοσταθμοί που λειτουργούν στην Κύπρο χρησιμοποιούνται, σύμφωνα προς άλλες πληροφορίες, και για τη συγκέντρωση κρυπτογραφικών μηνυμάτων από τις γύρω χώρες, που επανακωδικοποιούνται και διαβιβάζονται στον τελικό τους προορισμό (Α. Παυλίδης,  Φάκελος Κύπρος - Άκρως Απόρρητον, 1982, τόμος Α ', σσ. 92-96).