«Ελευθέρα Φωνή»

Image

Με τον τίτλο «Ἐλευθέρα Φωνή» Παγκύπριος Ἑβδομαδιαία Ἀνεξάρτητος καί Ἀκομμάτιστος Ἐφημερίς κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 1946 το πρώτο της φύλλο εβδομαδιαία εφημερίδα από τον Κύπριο ποιητή και λογοτέχνη Κώστα Μόντη, που ήταν ο διευθυντής και ιδιοκτήτης της.

 

Η έκδοση της εφημερίδας συνέπιπτε με το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου, όταν το ελληνικό έθνος ήταν αδύνατο και φοβερά διχασμένο εξαιτίας του εμφυλίου διχασμού και σπαραγμού που είχε τις προεκτάσεις του και στην Κύπρο. Ο Κώστας Μόντης θεώρησε καθήκον του να εκδώσει μια ανεξάρτητη και ακομμάτιστη εφημερίδα, που όπως αναφέρει στο κύριο άρθρο του της πρώτης έκδοσης με τίτλο Προγραμματικόν, σκοπός της ήταν νά ἀνακόψῃ τήν πορείαν τοῦ κομματικοῦ φανατισμοῦ καί νά τονίσει ὃτι διά τόν ὑπόδουλον Ἑλληνισμόν ἡ  Ἑλλάς εἶναι μία καί ἱερά.

 

Η εφημερίδα είχε μεγάλο μέγεθος (58 Χ 43 εκ.) και σχήμα επτάστηλο (πλάτος στήλης 5 1/2 εκ.) και ήταν τετρασέλιδη (πρώτη έκδοση εξασέλιδη). Η έκδοσή της απετέλεσε δημοσιογραφικό γεγονός, γιατί ξεχώριζε τόσο για τη σοβαρή της εμφάνιση, όσο και για το περιεχόμενό της. Η εφημερίδα είχε αξιόλογους συνεργάτες (λογοτέχνες και δημοσιογράφους) τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Αξιόλογες και πολύ χρήσιμες είναι οι ανταποκρίσεις σχετικά με τις κυπριακές παροικίες του εξωτερικού, γιατί σκόπευε νά καταστῇ  ὁ συνδετικός κρίκος τῶν κυπριακῶν Παροικιῶν μετά τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος.

 

Η «Ἐλευθέρα Φωνή» δεν κατόρθωσε όμως να ζήσει πολύ. Βρέθηκε αντιμέτωπη των πολιτικών εσωτερικών παθών και των κομμάτων που την πολέμησαν άγρια, με αποτέλεσμα να αναστείλει την έκδοσή της στις 9 Μαρτίου 1947, αφού κυκλοφόρησε έξι μόνο φύλλα. 

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image