Γολγία

Image

Επίθετο της θεάς Αφροδίτης που, σύμφωνα και προς ό,τι γράφει ο Στέφανος Βυζάντιος, το πήρε από την κυπριακή πόλη των Γόλγων όπου λατρευόταν.

 

Με το επίθετο αυτό, η Αφροδίτη αναφέρεται σε διάφορες επιγραφές σε βάσεις αφιερωματικών αγαλμάτων, που έχουν βρεθεί στην Κύπρο και κυρίως στην περιοχή των αρχαίων Γόλγων.