Γλυκύς Μιχαήλ

Image

Πρώην υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1912 και πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 1990. Σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο στην περίοδο 1936-1940. Από το 1941 εργάστηκε ως τμηματάρχης της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, ως γραμματέας της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας κ.α. Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

 

Στις 6 Οκτωβρίου 1970 διορίστηκε υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Μακαρίου διαδεχόμενος τον Τάσσο Παπαδόπουλο. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 1972.