Γυμνόν

Με το όνομα αυτό είναι γνωστά στην Κύπρο δυο είδη ψαριών της ομοταξίας των Οστεϊχθύων. Βλέπε λήμμα λίτσα.