Κερύνεια επαρχία

Αλιεία

Image

Η παράκτια θέση της επαρχίας Κερύνειας και το μεγάλο μήκος των ακτών της (περί τα 90 χμ.), συνέβαλε στην ανάπτυξη της αλιείας. Πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 είχαν δημιουργηθεί και λειτουργούσαν αλιευτικά καταφύγια στα Λιβερά, το Βαβυλά, τη Λάπηθο, τον Καραβά,την Κερύνεια και τον Άγιο Αμβρόσιο. Το 1974 υπήρχαν στην επαρχία Κερύνειας 46 ψαρόβαρκες, που αντιπροσώπευαν το 10% των ψαρόβαρκων ολόκληρης της Κύπρου. Η κατανομή των ψαρόβαρκων στα αλιευτικά καταφύγια της επαρχίας είχε ως εξής: 1 στα Λιβερά, 8 στο Βαβυλά, 5 στη Λάπηθο, 8 στον Καραβά, 18 στην Κερύνεια και 6 στον Αγιο Αμβρόσιο. Εξάλλου η αλιεία απασχολούσε το 1974 στην επαρχία Κερύνειας 92 άτομα.