Δανιήλ Δημήτριος

Γραμματικός και πράκτορας της δυναμικής βασίλισσας της Κύπρου Ελεονώρας, κατά το 1373 - 74, οπότε συνέβη η εισβολή των Γενουατών στην Κύπρο, η κατάληψη απ' αυτούς της Αμμοχώστου και η προσπάθειά τους για κατάληψη ολόκληρου του νησιού. Ο Δημήτριος Δανιήλ ήταν Κύπριος «λευκός» Γενουάτης, στο δε Χρονικόν του Λεοντίου Μαχαιρά αναφέρεται ως Δημήτρης Δανιέλ και Δημήτρης Τανίους.

 

Σύμφωνα προς όσα διηγείται ο Μαχαιράς, φαίνεται ότι ο νεαρός τότε Δημήτρης είχε αποδειχθεί πολύ ικανός πράκτορας της Ελεονώρας (χήρας κατά την εποχή εκείνη του βασιλιά Πέτρου Α' και μητέρας του νεαρού βασιλιά Πέτρου Β'). Κατά τη διάρκεια της εισβολής των Γενουατών και της κατάληψης από αυτούς της Αμμοχώστου και αιχμαλωσίας του Πέτρου Β', ο Δημήτρης είχε δράσει κυρίως ως αγγελιαφόρος, που περνούσε με τόλμη και εξυπνάδα, μεταμφιεσμένος και μη, μέσα από τις γραμμές των Γενουατών, μεταφέροντας σημαντικά μηνύματα: του βασιλιά Πέτρου Β' από την Αμμόχωστο στη μητέρα του Ελεονώρα στο χωριό Άσσια, της Ελεονώρας από την Άσσια στον διοικητή της Κερύνειας, της Ελεονώρας από την Κερύνεια σε έμπιστούς της στη Λευκωσία και στο δούκα του Ούρμπινο κ.α.

 

Για τις δραστηριότητές του αυτές, ο Δημήτρης καταζητήθηκε από τους Γενουάτες, που δεν μπόρεσαν όμως να τον συλλάβουν. Αντίθετα, επανειλημμένα ανταμείφθηκε από την Ελεονώρα.