Δασικές Βιομηχανίες

Image

Οι Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ είναι δημόσια εταιρεία, στην οποία η κυπριακή κυβέρνηση ελέγχει το 51% των μετοχών. Το υπόλοιπο ανήκει σε ιδιώτες μετόχους. Οι Δασικές Βιομηχανίες ιδρύθηκαν το 1970 με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δασών μέσω της υλοτομίας και της αναδάσωσης σε περιοχές με γηραιά δέντρα.

 

Ολόκληρη η παραγωγή των Δασικών Βιομηχανιών απορροφάται από την εντόπια αγορά. (Βλ. επίσης λήμμα δάση).