ΕΜΕ συγκρότημα εταιρειών

Image

Το συγκρότημα εταιρειών της ΕΜΕ (Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας) είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα της Κύπρου, και αποτελείται από μια ιθύνουσα, δέκα εξηρτημένες και τρεις συνδεδεμένες εταιρείες. Ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος είναι η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία (ΕΜΕ). Από τις εξηρτημένες εταιρείες σημαντικότερες είναι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η Εταιρεία ΚΕΟ και η Κυπριακή Εταιρεία Κονσερβοποιίας. Συνδεδεμένες εταιρείες είναι οι Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες, η Ελληνική Τράπεζα και η Hitachi - Hellenic. Το συγκρότημα, το οποίο ανήκει στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία.

 

Σχετικά με τις κυριότερες εταιρείες του συγκροτήματος βλ. ανάλογα αυτοτελή λήμματα.