Λεμεσός πόλη

Βιομηχανία

Image

Μέχρι το 1960, οπότε εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, ο ρόλος της βιομηχανίας στην οικονομική ζωή της Λεμεσού και γενικά ολόκληρου του νησιού δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλης σημασίας, αν εξαιρεθούν οι οινοβιομηχανίες. Το κράτος όμως, μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας, υιοθέτησε διάφορα μέτρα που βοήθησαν την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Η ανοδική πορεία της βιομηχανικής παραγωγής συνεχίστηκε και κατά τα τελευταία χρόνια, σε τρόπο που σήμερα ο τομέας αυτός ν' αποτελεί τον σημαντικότερο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Λεμεσού. Το 1976 ήσαν εγκατεστημένες μέσα στα δημοτικά όρια της Λεμεσού 944 βιομηχανικές μονάδες που απασχολούσαν 6.264 άτομα. Μεταξύ του 1976 και του 1980 η βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 32,93%, δηλαδή ετήσια ανάπτυξη 7,37%. Το 1984 στην πόλη της Λεμεσού υπήρχαν 1.184 μονάδες μεταποίησης που απασχολούσαν 9.029 άτομα. Στις μονάδες αυτές περιλαμβάνονταν και τα εργαστήρια. Την ίδια χρονιά στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπήρχαν 6.390 βιομηχανικές μονάδες και εργαστήρια που απασχολούσαν 41.824 άτομα. Στη Λεμεσό δηλαδή βρίσκονταν τα 18,5% των υποστατικών και τα 21,6% των απασχολουμένων της ελεύθερης Κύπρου.

 

Οι βιομηχανικές μονάδες ήσαν εγκατεστημένες κυρίως στη μεικτή βιομηχανική ζώνη, στην περιοχή μεταξύ του παλαιού και του νέου λιμανιού, και στη βιομηχανική περιοχή της Λεμεσού. Πέραν των βιομηχανικών μονάδων ένας σημαντικός αριθμός εργαστηρίων και μικρών βιοτεχνιών βρίσκεται εγκατεστημένος στο δυτικό κυρίως τμήμα του κέντρου της πόλης και κατά μήκος των αξόνων εμπορικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στην περιοχή της οδού Πάφου.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image