Λεμεσός πόλη

Γεωγραφικά στοιχεία

Image

Η Λεμεσός ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό (με βάση την απογραφή πληθυσμού του 1973) και η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση από τις έξι πόλεις της Κύπρου, και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Καταλαμβάνει έκταση 3.402 εκταρίων, δηλαδή το 2,4% της ολικής διοικητικής έκτασης της επαρχίας. Στην έκταση αυτή της πόλης περιλαμβάνονται και οι περιοχές των οικισμών Ζακάκι και Αγία Φύλα(ξη) που εντάχθηκαν στα δημοτικά όριά της, ο μεν πρώτος την 16.6.1972, ο δε δεύτερος την 22.4.1977. Το 1982 η Λεμεσός ήταν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της ελεύθερης Κύπρου. Σήμερα λειτουργεί σαν ένα σημαντικό διοικητικό κέντρο και σαν κέντρο παροχής υπηρεσιών, η δε θέση της αυτή απέκτησε μεγαλύτερη σημασία μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

 

Η πόλη είναι κτισμένη στην παράκτια πεδιάδα της Λεμεσού, στον ομώνυμο κόλπο, σε μέσο υψόμετρο 20 μέτρων. Το ανάγλυφο έχει μια κλίση προς τη θάλασσα, στη δε περιοχή του οικισμού της Αγίας Φύλας, το υψόμετρο φθάνει τα 100 μέτρα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση της πόλης κυριαρχούν οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου, ενώ στα βόρεια και βορειοδυτικά της Αγίας Φύλας απαντώνται οι αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (ψαμμίτες, κρητίδες και μάργες). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν προσχωσιγενή εδάφη, τέρρα ρόζα (κοκκινοχώματα) και ασβεστούχα εδάφη. Τα ασβεστούχα εδάφη αναπτύχθηκαν πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας ενώ τα κοκκινοχώματα, που είναι ανώριμα, βρίσκονται πάνω σε καφκάλλα. Τα προσχωσιγενή εδάφη κοντά στην αλυκή είναι συνήθως αλμυρά και ελώδη.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image