Λεμεσός πόλη

Κατοικία

Image

Η κατάσταση των σπιτιών στη Λεμεσό ήταν μέχρι πρόσφατα χειρότερη από τη μέση κατάσταση των σπιτιών στις άλλες αστικές περιοχές της Κύπρου. Τούτο φαίνεται από την καταγραφή του 1960.

 

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται διάφορα στοιχεία σχετικά με τις κατοικίες:

 

Κατηγορίες Κατοικιών Πόλη Λεμεσού Όλες οι άλλες πόλεις
Προπολεμική κατασκευή 40% 40%
Κατασκευή από πλιθάρια 33% 30%
Άτομα ανά δωμάτιο 1,34 1,21
Μονάδες με περισσότερα από ένα νοικοκυριά 9,5% 5,7%
Βοηθητικά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία 9% 5%
Μπάνιο 47% 54%
Αποχωρητήριο με νιαγάρα 51% 53%
Ηλεκτρισμός 93% 92%
Με νοίκι 48% 43%

 

Στο κέντρο της πόλης οι κατοικίες ήσαν εφαπτόμενες μεταξύ τους και είχαν εσωτερικές αυλές. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούσε το ελεύθερο σύστημα δομήσεως. Το 1976 το ποσοστό των κατοικιών με ελεύθερο χώρο απ' όλες τις πλευρές αυξήθηκε όπως κι εκείνο των διαμερισμάτων. Μετά το 1976 παρατηρείται δημιουργία πολλών οικισμών στέγασης εκτοπισμένων και σημαντική αύξηση του ποσοστού των διαμερισμάτων.

 

Οι οικοδομές μέχρι το 1960 είναι κατά κύριο λόγο μονώροφες και διώροφες. Μετά την ανεξαρτησία και κυρίως μετά την τουρκική εισβολή του 1974, κτίζονται ψηλά κτίρια, κατά κύριο λόγο πολυκατοικίες, οργανωμένα διαμερίσματα και ξενοδοχεία κοντά στην παραλία, και κτίρια γραφείων και πολυκατοικίες σε κεντρικές περιοχές. Στο ιστορικό κέντρο της παλαιάς Λεμεσού καθώς και στους πυρήνες της Μέσα Γειτονιάς και της Αγίας Φύλας υπάρχουν οικοδομές με αξιόλογο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

 

Ελεύθεροι χώροι: Οι πιο σημαντικοί ανοικτοί δημόσιοι χώροι της Λεμεσού είναι η παραλία, ο Δημοτικός Κήπος, το Δασούδι και η επίχωση στο παραλιακό μέτωπο. Από τις εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων αναφέρονται το Πολιτιστικό Κέντρο, το Μουσείο, το υπαίθριο θέατρο στον Δημοτικό Κήπο, το δημοτικό θέατρο και διάφοροι ιδιωτικοί χώροι.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image